2018 m. ir 2019 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos

2018 METAI

I ketvirčio ataskaita

II ketvirčio ataskaita

III ketvirčio ataskaita

Metinė biudžeto įvykdymo ataskaita

2019 METAI