2018 m. ir 2019 m. finansinės būklės ataskaitos

2018 METAI 

I ketvirčio finansinės ataskaitos

II ketvirčio finansinės ataskaitos

III ketvirčio finansinės ataskaitos

 

 

2019 METAI