Mokyklos istorija

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos 1994-05-25 leidimu Nr. 13-05-104   buvusiame l.-d. ,,Žilvinas‘‘ įkurta Mažeikių penktoji pradinė mokykla. 1994 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo veiklą. Įkurta 16 klasių, mokėsi 353 mokiniai, dirbo 16 mokytojų. Dviejose antrose klasėse buvo sustiprintas dailės mokymas (dailės mokytojas Aleksandras Novakas).

1997 m. gegužės 30 d. Mažeikių rajono tarybos sprendimu Nr. 29 mokyklai suteiktas Kazimiero Jagmino vardas. Nuo pat pradžių mokyklai vadovauja direktorė Janina Gendvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Eugenija Gailienė.