Mokytojai

mokytojai

Pradinių klasių mokytojai

 

Giedrė Bubokienė – 1993 m. baigiau Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos specialybės kursą. Buvo suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija. Pradinių klasių mokytoja dirbu 20 metų.

Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje dirbu nuo jos įkūrimo. 1998 m. buvo suteikta vyr. mokytojo kvalifikacija.

Domiuosi naujovėmis, inovatyviais mokymo metodais, stengiuosi nuolat rasti ką nors įdomaus ir pritaikyti savo darbe. Žinias gilinu ne tik skaitydama metodinę literatūrą, bet ir lankydama įvairius seminarus.

Pareigingumas, stiprus atsakomybės jausmas, noras tobulėti padeda rasti bendrą kalbą su vaikais ir jų tėveliais.
Laisvalaikiu patinka skaityti įvairias knygas, keliauti kartu su šeima.

Lina Januškienė – esu pradinių klasių mokytoja, baigusi Klaipėdos universiteto aukštojo mokslo studijas. 1997 m baigiau studijas pagal Vaikystės pedagogikos studijų programą, na o dabar jau eina 20-ti metai, kaip dirbu Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje. Darbas su vaikais yra tai, kas daro mane laiminga. Džiaugiuosi dirbdama su jais bei prisidėdama prie jų ateities kūrimo.

Aš, Vilma Škultinienė, esu baigusi Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijusi pradinio mokymo pedagogikos specialybę.

Mano darbo stažas mokykloje – 20 metų. Vienus metus dirbau Mažeikių „Vyturio“ pradinėje mokykloje ir jau 19 metų dirbu šioje – Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje. Turiu vyr. mokytojos kvalifikacijos kategoriją. Kasmet lankausi bent keliuose darbo patirties ir tobulinimosi kursuose.

Kaip žmogus, mano manymu, esu ramaus, švelnaus būdo. Kaip mokytoja – reikli, bet supratinga, randanti kontaktą su vaikais, mėgstanti pajuokauti, vertinanti ir skiepijanti gerąsias žmogiškąsias savybes bei skatinanti savo mokinius domėtis juos supančiu pasauliu.

Turiu gražią šeimą: vyrą ir du vaikus. Laisvalaikiu mėgstu keliauti, ilsėtis gamtoje, pasižiūrėti gerą filmą ar spektaklį, apsilankyti įvairaus meno parodose bei palepinti savo šeimą skaniais kepiniais.

 

Virgina Zaksienė – esu baigusi Šiaulių pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas), įgijusi socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir  pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. Dabar studijuoju Šiaulių Universiteto Socialinių mokslų fakultete Švietimo vadybos magistrantūros studijų programą.
Mokykloje dirbu septyniolikti metai, turiu mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Domiuosi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, jų pritaikymu mokykloje ir panaudojimu pamokose, mokiniams ugdyti ir lavinti.  Esu informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė, dėsčiau kompiuterinio raštingumo temas suaugusiems Lietuvos gyventojams  Europos Sąjungos finansuotame projekte „Informacines technologijas valdantys Lietuvos  piliečiai“, kuriame mokiau rajono gyventojus kompiuterinio raštingumo. Dalyvauju tarptautiniuose, respublikiniuose ir Savivaldybės organizuojamuose projektuose, mokymuose, esu laimėjusi organizatorių finansuojamų projektų, kuriuose dalyvauju kartu su mokiniais arba kolegomis. Šiuo metu laimėjau atranką projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veikla – „Naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų paieška ir išbandymas“.

Skaidrutė Jokubauskienė – 1998 m. Klaipėdos universitete man buvo suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija.

Nuo 1995 m. dirbu Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje, mano darbo stažas 18 metų.

2001 m. įgijau vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Pomėgiai: skaitymas, kryžiažodžiai, įvairūs rankdarbiai.

Danguolė Jautakienė – mokytoja metodininkė. 1981 m. baigiau ŠPI pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos specialybę. Pedagoginis darbo stažas 32 metai. Šioje mokykloje dirbu dvidešimtus metus.

Labai myliu vaikus, esu aktyvi, patikima, energinga, optimistė, komunikabili, draugiška. Turiu didelį atsakomybės jausmą, puikiai sutariu su vaikais ir jų tėvais. Domiuosi naujovėmis, kiekvienais metais lankau tobulinimo kursus, pamokose naudoju naujausius mokymo metodus. Po pamokų padedu tiems mokiniams, kuriems reikalinga papildoma pagalba.

Mano pomėgis kurti darbelius iš įvairių medžiagų, lankstyti origamius, puošti erdves. Šia patirtimi dalinuosi su savo mokyklos ir kitų mokyklų mokytojais. Mėgstu keliones, gamtą.

 

Lina Kvedarienė – 1981 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijau pradinių klasių mokytojo specialybę. Baigusi gavau paskyrimą į Vilnių. Trejus metus dirbau Vilniaus Užupio vidurinėje mokykloje.

1985 m. su šeima atvykome į Mažeikius. Dirbau Sodų vidurinėje mokykloje, po to - „Vyturio“ pradinėje mokykloje. Šiose mokyklose dirbau vienuolika metų.

1996 metais pradėjau dirbti Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje. Jau beveik aštuoniolika metų dirbu šioje mokykloje.

Esu darbšti, pareiginga, reikli sau. Stengiuosi šias savybes įdiegti ir savo mokiniams. Kadangi daug laiko praleidžiu darbe, pasiruošimui darbui, laisvo laiko mažai lieka. Stengiuosi šį laiką praleisti su šeima, su vaikais, anūkais, paskaityti įdomią knygą, aplankyti įdomias vietas, miestus.

Aš, Regina Stonienė, 1978 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijau anglų kalbos mokytojo specialybę. 20 metų dirbau Mažeikių politechnikos mokykloje. 1998 metais pradėjau dirbti Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje, kur apsigyniau mokytojo metodininko vardą.

Mėgstu savo darbą, skaitau, keliauju, domiuosi nauja metodine literatūra, tobulinu savo įgūdžius informacinių technologijų srityje.

Vida Vaškienė – muzikos mokytoja. 1986 m. baigiau Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos (dabar Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija) fortepijono specialybės kursą. Buvo suteikta muzikos dėstytojo, koncertmeisterio kvalifikacija.

1994 m. Lietuvos muzikos akademijoje įgijau choro vadovo – dirigento kvalifikacinę kategoriją. Pedagoginis darbo stažas – 32 metai.

Myliu vaikus, labai mėgstu savo darbą, domiuosi savo specialybės naujovėmis, patinka komandinis darbas.

 

Gražina Lukoševičienė – 1993 metais baigiau Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos specialybės kursą ir įgijau pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. Nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. pradėjau dirbti Šilalės rajono Žadeikių pagrindinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. 1 metus šioje mokykloje dirbau direktoriaus pavaduotoja popamokinei veiklai. Šioje mokykloje išdirbau iki 1997 m.

1997 m. rugsėjo 1 d. pradėjau dirbti Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, kurioje iki šiol dirbu. Bendras darbo stažas – 20 metų. Pedagoginio darbo stažas – 17 metų. 2011 m. man suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Didžiausi mano pomėgiai, kuriems atiduodu savo laisvą laiką tai – buvimas gamtoje ir kelionės dviračiu, rankdarbiai ir knygos.

 

Audrius Grebenkovas  choreografijos mokytojas. Šokti pradėjau būdamas ketverių metų. Nuo to laiko viskas ir prasidėjo. Baigęs vidurinę mokyklą įstojau į Klaipėdos universiteto menų fakulteto choreografijos katedrą. Studijose mus mokė įvairaus šokio žanrų:  lietuvių liaudies šokių, klasikinio šokio, pasaulio tautų šokių, gatvės šokių, džiazinio šokio, modernaus šokio, pramoginių šokių. Baigęs studijas įgijau teatro bakalauro kvalifikacinį laipsni bei choreografo profesinę kvalifikaciją. Pedagoginį darbą dirbu nuo 2010 metų. Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje dirbu nuo 2011 metų.

Mokyklos kolektyvas priėmė puikiai. Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje dirba labai šilti ir malonūs žmonės. Džiugu, kad tenka dirbti tokiame šauniame kolektyve su tokiais šauniais vaikais.

 

Renata Matutienė  dar vaikystėje svajojau apie vaikų darželio auklėtojo profesiją. Svajonė nelabai pasikeitė ir baigus mokyklą. 1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą, įgijau pradinio mokymo pedagogikos specialybė. 1997 m. įgijau pradinių klasių vyr. mokytojo kvalifikaciją. 1990 – 1992 m. dirbau Auksodės pradinėje mokykloje, 1992 –  1994 m. Pavasario vidurinėje mokykloje. Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje pradėjau dirbti 1994 m. Joje dirbu iki šiol.

Aktyviai dalyvauju mokyklos bendruomenės veikloje. Esu pareiginga, sąžininga, atsakinga, punktuali. Lankau kvalifikacinius kursus, domiuosi švietimo sistemos naujovėmis, mokymo metodais. Taip pat domiuosi psichologija, sportu, sveiku gyvenimo būdu. Vasarą su šeima daug keliaujame po Lietuvą, aplankydami piliakalnius, dvarus, muziejus. Mezgu, neriu, veliu. Daug laiko praleidžiu su šeima, nes auginu tris dukras. Mano manymu, aš turiu būti pavyzdys ir savo dukroms, ir, aišku, mokiniams.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

Birutė Mitrienė – 1980 m. baigiau Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą ir pradėjau dirbti Mažeikių l.-d. „Varpelis“ auklėtoja. Dar teko dirbti  l.-d. „Pasaka“ ir „Bitutė“.

Dirbdama studijavau ir 1991 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą.

1996 m. pradėjau dirbti Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje.

Dirbu priešmokyklinio ugdymo grupėje. Patinka darbas su vaikais, nuolat ieškau naujovių, dalyvauju įvairiuose mokymuose.

Mėgstu skaityti detektyvus bei vaikišką literatūrą, vairuoju automobilį, didžiąją laisvalaikio dalį praleidžiu gamtoje.

Specialistai, teikiantys specialiąją pedagoginę pagalbą

Jolanta Jomantaitė – išsilavinimas aukštasis, spec. pedagogas ir logopedas. Pedagoginis darbo stažas 12 metų. 7 metai dirbu surdopedagoge, teikiu specialiąją pedagoginę pagalbą  neprigirdintiems mokiniams, kochlearinių implantų naudotojams, vedu individualias tarties, kalbos mokymo ir  klausos lavinimo pratybas. Darbo forma – individualios pratybos. Dirbu ne tik su šios mokyklos mokiniais, turinčiais klausos negalią, bet ir su vyresnių klasių mokiniais iš kitų rajono mokyklų. Analizuoju mokinių klausos įvertinimo dokumentus, tiriu ir įvertinu regimojo ir girdimojo suvokimo, tarties ir žodinės kalbos įgūdžius.
Lavinu specialiųjų poreikių mokinių tartį, žodinę kalbą, komunikacinius gebėjimus, formuoju regimojo, girdimojo suvokimo, pažintinės veiklos įgūdžius. Konsultuoju mokinius, jų tėvus, globėjus, pedagogus ugdymo, mokomųjų priemonių rengimo, kompensacinės technikos naudojimo klausimais.

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje su mokiniais organizuojamos šventės, sceninės kompozicijos, statomi spektakliai vaikų tėveliams ir artimiesiems, o vasaros pabaigoje organizuojamos pažintinės-turistinės kelionės sutrikusios klausos mokiniams ir jų artimiesiems.

Ingrida Burbienė – 1994 m. baigiau ŠPI ir įgijau logopedo ir spec. pedagogo specialybę.
1998 m. apsigyniau vyresniojo logopedo kvalifikacijos kategoriją.
1999 m. Šiaulių universitete įgijau socialinio mokslo (edukologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį ir logopedo kvalifikaciją.
Pedagoginio darbo patirtis 25 metai. Logopede – spec. pedagoge  dirbu 20 metų.
Mokykloje dirbu su spec. poreikių mokiniais, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčiais mokiniais. Atlieku mokinio pedagoginį vertinimą ir nustatau jo specialiuosius poreikius. Teikiu specialiąją pagalbą spec. poreikių mokiniams. Vertinu mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatau kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Logopedinių pratybų metu šalinu mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Konsultuoju mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
Domiuosi įvairiomis naujovėmis: dalyvauju kursuose, seminaruose, skaitau metodinę literatūrą. Mėgstu savo dirbamą darbą.

Laisvalaikiu mėgstu keliauti, skaityti, užsiimti įvairiais rankdarbiais.

Audronė Leilionienė – socialinė pedagogė. Nuo vaikystės svajojau būti mokytoja, tad baigusi mokyklą net neabejojau, kad mano kelias – vaikai ir jų ugdymas. Įstojusi mokytis dar kartą įsitikinau, kad pedagogika tai mano pašaukimas. 2016 m. baigiau pedagogikos studijų krypties socialinės pedagogikos studijų programą ir man buvo suteiktas pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija.

Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje pradėjau dirbti 2017 m. Pagrindinė mano veikla mokykloje: atstovauju ir ginu vaiko interesus, konsultuoju mokinius, tėvus ir mokytojus, padedu vaikams adaptuotis mokykloje, koreguoju netinkamą vaikų elgesį, organizuoju prevencinę veiklą.

Myliu vaikus, esu komunikabili, draugiška, puikiai sutariu su mokiniais ir jų tėveliais. Aktyviai dalyvauju mokyklos bendruomenės veikloje, domiuosi naujovėmis, dalyvauju seminaruose. Patirties taip pat semiuosi iš kolegių, kurios visada pataria, padeda, paskatina.

Laisvalaikiu mėgstu keliauti, ilsėtis gamtoje su savo šeima, skaityti knygas.