Mokykloje priimti sprendimai dėl nuotolinio mokymo

 1. Mokymo(si) procesui bus naudojamas popierinis (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, knygos ir kt.) ir skaitmeninis turinys.
 2. Pagrindinis įrankis – TAMO dienynas. Čia bus pateikiamos užduotys, vyks vertinimas.
 3. Mokytojai iki pirmadienio TAMO dienyne pateiks vaikams kitos savaitės teminį planą, svarbiausią informaciją.
 4. Pamokų bus tiek pat, kiek ir pamokų tvarkaraštyje, tik nebūtinai tomis pačiomis valandomis.
 5. Ugdymo procesą paįvairins EMA, EDUKA elektroninės ugdymosi aplinkos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymosi procesą, suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą, leidžia stebėti kiekvieno mokinio mokymosi progresą.

                                                Mokyklos administracija

 2020-04-01

NUOTOLINIS MOKYMAS

Nuo 2020-03-30 mokykla vykdo ugdymo planą nuotoliniu būdu. Visa veikla perkeliama į virtualią erdvę.

1. Vykdant LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 d. įsakymą Nr. 372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ buvo įvertintos mokyklos galimybės ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu ir sudarytas Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas, susitarta dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių ( mokyklos direktoriaus 2020-03-18 įsak. Nr. V1-16, 2020-03-20 įsak. Nr. V1-17).

2. Mokykloje susitarta dėl ugdymo įrankių, priemonių, darbo metodų ir būdų taikant nuotolinį mokymą. Komunikacijos mechanizmas tarp mokytojų, vaikų ir tėvų:

2.1. TAMO dienyne, elektroniniu paštu mokytojas iškomunikuoja darbo principus, atnaujintą pamokų tvarkaraštį, pamokų temas, klasės bei namų darbus;

2.2. TAMO dienyne, elektroniniu paštu mokytojas prisega reikalingą mokomąją medžiagą ir nurodo užduotis;

2.3. TAMO dienyno žinučių, sms žinučių, Messenger, virtualių platformų pagalba mokytojai, vaikai ir tėvai bendrauja individualiai (klasės lygiu).

3. Mokyklos vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, IKT koordinavimo grupė karantino metu dirba nuotoliniu būdu:

 • mokyklos direktorė Janina Gendvilienė – kazimierojagmino.pradine@gmail.com,
 • mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Raudonienė,
 • anglų kalbos mokytoja Regina Stonienė,
 • anglų kalbos mokytoja Renata Klemenienė,
 • logopedė, spec, pedagogė Ingrida Burbienė,
 • logopedė, spec, pedagogė Jolanta Jomantaitė,
 • socialinė pedagogė Audronė Leilionienė,
 • muzikos mokytoja Vida Vaškienė,
 • dailės mokytojas Aleksandras Novak,
 • šokių mokytojas Audrius Grebenkovas,
 • tikybos mokytoja Alvina Mažeikienė.

IKT koordinavimo grupė:

Virgina Zaksienė – pagrindinė administratorė,

Giedrė Bubokienė,

Raimundas Miniotas.

Informaciją įvairiais su nuotoliniu mokymu susijusiais klausimais teikia Nacionalinė Švietimo agentūra, sukurtas nuotolinio mokymo pagalbos centras (NMPC) – pagalba@nsa. smm.lt

Kviečiame visus laikytis etikos ir asmens saugos normų bei nuostatų.

Tikimės geranoriško, dalykiško bendravimo ir bendradarbiavimo. Tik padėdami vienas kitam, saugodami vienas kitą, griežtai laikydamiesi karantino reikalavimų, įveiksime sunkumus ir permąstysime gyvenimo vertybes.

  Mokyklos administracija

Mokyklos ugdymo proceso nuotoliniu būdu taisykles ir tvarkos aprašą rasite internetiniame puslapyje: “VEIKLA—>MOKYKLOS DOKUMENTAI—>VEIKLOS DOKUMENTAI.

 

 

 

Dėl ugdymo proceso organizavimo

                   Atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID (koronavirusinę infekcinę) situaciją, Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymu BU mokyklų mokiniams skiriamos pavasario(Velykų) atostogos nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27.

                       Nuo 2020-03-30 ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu.  Išsamesnę informaciją apie nuotolinį mokymą pateiks klasės mokytoja.

Iškilus  neaiškumams, galite kreiptis į mokyklos direktorę  tel. Nr. 868792913 arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui tel. 861587214

 

 

Mažeikių Kazimiero Jagmino

pradinės mokyklos direktorė

 Janina Gendvilienė

Gripas ar peršalimas?

 gripas ar persalimas-page-001gripas-vaikiskas

 Kaip plauti rankas

Informacija, kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusu

NVSC (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro) specialistai pataria, kaip apsisaugoti nuo užkrečiamųjų ligų, gripo, ŪVKTI ir koronaviruso:    

 • Stenkitės kuo dažniau plauti rankas (ne trumpiau kaip 20–30 sekundžių).            
 • Nelieskite paviršių, kurie gali būti užteršti virusu.                                                           
 • Nelieskite nešvariomis rankomis akių, nosies ar burnos.                                               
 • Dažniau vėdinkite ir drėgnu būdu valykite patalpas.                                                    
 • Venkite sąlyčio su sergančiais asmenimis (jeigu kyla įtarimas, kad galite sirgti koronavirusu, geriau kviestis medikus į namus, tel. 112).
 • Jei Jūs ar Jūsų šeimos nariai neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos turėtų likti namuose ir stebėti savo sveikatą, informavus mokyklą. Mokymas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba savarankiškai.
 • Kad neplatintumėte virusų aplinkoje, čiaudėdami ir kosėdami užsidenkite nosį ir burną vienkartine nosine. Panaudotas nosinaites išmeskite į šiukšliadėžę. Jeigu po ranka neturite nosinės, čiaudėkite ir kosėkite į rankovę (geriausiai į alkūnės linkį). Jei prisidengėte burną ir nosį delnu, tuojau pat nusiplaukite rankas.

 

Įstaiga  vykdo gautus ,, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS  APSAUGOS MINISTERIJOS‘‘ ir ,,MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS‘‘ rekomendacijas

Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

2020 m. Užgavėnės

Optimized-DSC00379Antradienį mokykloje šėlo Užgavėnių persirengėliai.  Kadangi žiemos šiemet nebuvo, tai ir „varyti iš kiemo nieko nereikėjo“. Tačiau linksmybių netrūko.  Gaspadorius su gaspadine kvietė visus linksmintis, šokti, dainuoti. Vaikai šoko Užgavėnių šokius, dainavo dainas.  Gaspadorius su gaspadine priminė Užgavėnių papročius, spėjimus, prietarus.

Po visų linksmybių gaspadinė kvietė vaišintis blynais ir arbata. Nors lauke krito šlapios snaigės, visų nuotaika buvo puiki.

Daugiau nuotraukų rasite čia>>

 

Šventėme 2020 m. Vasario 16-ąją

Optimized-DSC00344Vasario 13 d. mokykloje šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 11 val.  į salę rinkosi PUG, 1-2 klasių mokiniai. Vyko koncertas, kur vaikai dainavo, šoko, deklamavo eiles apie Lietuvą. Vėliau kiekviena klasė pristatė po vieną Lietuvos miestą.

12 val. vyko viktorina 3-4 klasių mokiniams.  Vaikai turėjo galimybę parodyti žinias apie Mažeikius. Užduotys buvo įdomios: vaikai sprendė kryžiažodžius, atliko kūrybines užduotis, atsakinėjo į klausimus.  Klausimai buvo pateikiami ir žiūrovams, todėl nuobodžiauti niekam neteko.  Skaityti toliau »

2020 m. Laisvės gynėjų diena

Optimized-DSC00304Kasmet, kaip ir visoje Lietuvoje, mokykloje minima Laisvės gynėjų diena. Tai diena, kada visi pajuntame pasididžiavimą savo tauta, jos žmonėmis, pagerbiame žuvusius už Lietuvos laisvę.

Šiemet, kaip visada, languose sušvito žvakutės, prisijungėme prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Klasėse vyko pilietiškumo pamokos, vaikai rašė dailyraščius, diktantus apie Lietuvą. Priešmokyklinės grupės vaikai gamino vėliavėles. Skaityti toliau »

Puslapis 3 iš 2412345...1020...Last »