Pradinio ugdymo programos bendrieji ugdymo planai

Ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Ugdymo planas 2015-2016 m. m.