«

»

Advento laikotarpis…

Optimized-SAM_2745Į žmogaus gyvenimą yra įaustas laukimas. Laukimu paženklinti visi gyvenimo ieškojimai, susitikimai. Keturių savaičių Advento laikas, skirtas pasiruošti švęsti krikščioniškas Kalėdas.

Suvokti Kalėdų tikrąją prasmę ir deramai jai pasirengti, su mokinais pradėjome nuo pat pirmosios Advento savaitės – Pranašų žvakės įžiebimo mokykloje. Pirmajam susimąstymui pakvietė 4b klasės mokiniai, inscenizuodami B.Ferrero pasakojimą „Senolė, laukusi Dievo“. Mokinai kvietė Advento laiku  ieškoti, kam galėtume padėti:  paguosti nuliūdusį, pralinksminti nusiminusį, padrąsinti abejojantį. Giedodami giesmelę „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte“,  priminė, jog mūsų gerumo darbeliai paliečia ne tik žmonių gyvenimus, bet ir  Dievą, kurio šventei ruošiamės.

Antrąją Advento savaitę, uždegant Betliejaus žvakę, džiaugdamiesi pristatėme vieni kitiems, per savaitę atliktus, savo gražiuosius gerumo darbus. 3b klasės mokiniai paskelbė apie naujų liturginių metų- Gailestingumo metų pradžią ir inscenizavo  Šventojo Rašto istoriją „Gailestingasis samarietis“. Šia inscenizacija, mokiniai ragino visada padėti nelaimės ištiktam žmogui,  būti panašiu į gailestingąjį samarietį.

Trečiąją Advento savaitę, uždegant Piemenėlių žvakę, skirtą džiaugsmui, programėlę pristatė  3a klasės mokiniai ir mokyklos dainorėliai. Vaikų choras giedojo kalėdines giesmeles, trečiokai inscenizavo B.Ferrero pasakojimą „Dangaus raktai“, kurių, ieškoti turi kiekvienas, atlikdamas Tikėjimo, Vilties ir Meilės darbus. Ieškoti – tai kreipti dėmesį ypač į tai, kas maža, silpna, paslėpta.

Trečioje adventinėje popietėje mus aplankė ir  Šv. Kalėdų džiugesio suteikė  Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigas- klebonas Zenonas Degutis. Buvo jauku, džiaugsminga kartu aptarti prasmingą Advento laukimo laiką.

Jau tuoj sulauksime švenčių. Linkime Jums džiaugsmingų šv. Kalėdų  ir laimingų Naujųjų Metų!

Daugiau nuotraukų rasite čia>>