«

»

Dėmesio!

Informuoju, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2020-12-07 nutarimo Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“  2.2.9.7. papunkčiu – mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;

2.2.9.1. papunkčiu – priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Būkime sveiki, saugokime save ir kitus.

  Direktorė Janina Gendvilienė