«

»

Mokykloje priimti sprendimai dėl nuotolinio mokymo

  1. Mokymo(si) procesui bus naudojamas popierinis (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, knygos ir kt.) ir skaitmeninis turinys.
  2. Pagrindinis įrankis – TAMO dienynas. Čia bus pateikiamos užduotys, vyks vertinimas.
  3. Mokytojai iki pirmadienio TAMO dienyne pateiks vaikams kitos savaitės teminį planą, svarbiausią informaciją.
  4. Pamokų bus tiek pat, kiek ir pamokų tvarkaraštyje, tik nebūtinai tomis pačiomis valandomis.
  5. Ugdymo procesą paįvairins EMA, EDUKA elektroninės ugdymosi aplinkos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymosi procesą, suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą, leidžia stebėti kiekvieno mokinio mokymosi progresą.

                                                Mokyklos administracija

 2020-04-01