«

»

MOKYKLOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO NAUJAIS MOKSLO METAIS

Ugdymas  mokykloje nuo rugsėjo 1 d. dienos vyks įprastu būdu vadovaujantis Lietuvos sveikatos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo sprendimu ,,Dėl pradinio ugdymo būtinų sąlygų“ 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839.

Mokykloje bus laikomasi tokios tvarkos:

 1. Mokyklą gali lankyti tik sveiki mokiniai, kuriems nepasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar kurie neturi ūmių viršutinių takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai).
 2. Į mokyklą mokiniai atvyksta nuo 7.30 iki 7.55 val. Norint atvesti anksčiau (esant rimtoms priežastims) derinti su klasės mokytoja. Ribojamas mokinius atlydinčių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar kurie neturi ūmių viršutinių takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai). Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ir saviizoliacijos laikotarpiu.
 3. Mokinių, lankančių 3a, 3b, 4b klases, atvykimas bus vykdomas pro pirmąsias lauko duris (bus lauke pažymėta rodyklėmis).
 4. Mokinių, lankančių 4a, 2b klases ir priešmokyklinio ugdymo grupę, atvykimas bus vykdomas pro antrąsias lauko duris. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus pasitiks mokytoja ar mokytojo padėjėjas.
 5. Mokinių, lankančių 1a, 1b, 2a klases, atvykimas bus vykdomas pro trečiąsias lauko duris (bus lauke pažymėta rodyklėmis). Pirmų klasių vaikus pasitiks mokytoja ar mokytojo padėjėjas.
 6. Esant tinkamoms oro sąlygoms pamokos ir pertraukos bus organizuojamos lauke.
 7. Apie vaiko neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, prašome pranešti klasės mokytojai telefonu.
 8. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos (spec. pedagogo, surdopedagogo, logopedo, socialinio pedagogo) bus teikiamos individualiai ar vienu metu dirbant tik su tos pačios klasės mokiniais
 9. Maitinimas organizuojamas pagal grafiką. Valgykloje pietaus tik tos pačios klasės mokiniai.
 10. Rugsėjo 2 d. maitinimas bus organizuojamas tik priešmokyklinės ugdymo grupės, 1 klasių ir socialinę paramą gaunantiems mokiniams.
 11. Nuo rugsėjo 3 d. maitinimas bus organizuojamas visiems mokyklos mokiniams.
 12. Priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1 klasių mokiniai sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 15 d. 2-4 klasių mokiniams, kurie mokslus tęsia toje pačioje ugdymo įstaigoje, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas pratęstas iki metų galo.
 13. Pailgintos dienos grupių laikas: pirmadienis – ketvirtadienis iki 18.00 val., penktadienis – iki 17.00 val. (grupių suskirstymas derinamas).
 14. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vyks laikantis vaikų grupių izoliacijos principo (neformaliojo ugdymo veikla derinama).
 15. Ugdymo proceso metu atsiradus vaiko sveikatos negalavimams, tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuoti telefonu ir turės skubiai pasiimti vaiką iš įstaigos.
 16. Individualiems pokalbiams ir kitiems klausimams naudoti įvairias IT priemones.

Tikimės susitarimų laikymosi ir pagalbos apsaugant vaikus ir vieniems kitus. Dėl nuolat kintančios ekstremalios situacijos, galimi tvarkos pakeitimai. Todėl prašome nuolat sekti informaciją mokyklos tinklapyje  ir socialiniame tinkle „Facebook“.