«

»

Poezijos skaitymai “Pėdos smėly”

SAMSUNG CSCLapkričio 27 dieną mokykloje vyko poezijos skaitymai  “Pėdos smėly”, skirti Salomėjos Nėries 110 – osioms gimimo metinėms.
Renginį organizavo mokytoja Virginija R., mokinių savivaldos klubas ir skaitovų būrelis.
Mokiniai susipažino su poetės biografija, jos kūryba.
Salomėjos Nėries eilėraščius skaitė mokytoja Virginija ir skaitovų bei savivaldos būrelio mokiniai.

Jaukiai sukurtoje aplinkoje, prie žvakių šviesos, šiltos arbatos puodelio, vaikai gėrėjosi daininga, jautria poezija, klausėsi ir žiūrėjo video įrašą,  kur  buvo atliekama daina pagal S. Nėries eilėraštį “Grįšiu”.
Po renginio vaikai neskubėjo skirstytis. Jie pateikė daug klausimų apie poetės gyvenimą, jos artimus žmones.