Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Jolanta Bagdonienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ?????????