Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jolanta Bagdonienė ?????????

2019 m. darbo grafikas

2019 m. veiklos planas