Administracija Virginija Steponavičienė Direktorė virginija.stepone@gmail.com
Virginija Raudonienė Direktorės pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja metodininkė virginijaim@gmail.com
Virgina Zaksienė Direktorės pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė virlek@gmail.com
Jolanta Bagdonienė Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams jolantabagdoniene@gmail.com
Žaneta Mišeikienė Sekretorė,

spec. pedagogė

kazimierojagmino.pradine@gmail.com, miseikienezaneta@gmail.com
Elita Pocienė  Vyr. buhalterė kjagminas@gmail.com
Mokytojai ir kiti darbuotojai Giedrė Bubokienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė bubokiene@yahoo.co.uk
Lina Januškienė Pradinių klasių vyr.  mokytoja ljanuskiene@gmail.com
Vilma Škultinienė Pradinių klasių vyr. mokytoja vilmaskulte@gmail.com
Skaidrutė Jokubauskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė skaidrutej@gmail.com
Danguolė Jautakienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė djautakiene@gmail.com
Renata Matutienė Pradinių klasių vyr. mokytoja renata.matut@gmail.com
Lina Kvedarienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė lina.kvedariene@gmail.com
Regina Stonienė Anglų k. mokytoja metodininkė regina.stoniene@gmail.com
Vida Vaškienė Muzikos mokytoja metodininkė vida626@gmail.com
Renata Klemenienė Anglų k. vyr. mokytoja renata.remutyte@gmail.com
Gražina Lukoševičienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, bibliotekininkė grazinaluk@gmail.com
Alvina Mažeikienė Tikybos mokytoja metodininkė alvinai.m@gmail.com
Audrius Grebenkovas Šokio vyr. mokytojas audrius0108@gmail.com
Birutė Mitrienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. mokytoja birute588@gmail.com
Jurgita Kesminienė Sveikatos specialistė jurgita.kesminiene@mazeikiuvsb.lt
Audronė Leilionienė Socialinė padagogė audrone.lei@gmail.com
Vilma Grudikienė Mokytojo padėjėja, bibliotekininkė vilmaraudonyte@yahoo.co.uk
Ingrida Burbienė Logopedė – spec. pedagogė metodininkė burbuliuxe72@gmail.com
Jolanta Jomantaitė Surdopedagogė, logopedė – spec. pedagogė metodininkė jojomantaite@yahoo.com
Simona Šimkuvienė Mokytojo padėjėja simux18@gmail.com
Rosita Sereikienė Mokytojo padėjėja,

pailgintos gr. auklėtoja

rositamzk@gmail.com
Gerda Kasparavičienė Mokytojo padėjėja,

pailgintos gr. auklėtoja

gerda.kasparaviciene008@gmail.com
Vitalija Narkuvienė Mokytojo padėjėja,

pailgintos gr. auklėtoja

vitnar@gmail.com
Vilma Toliautienė Mokytojo padėjėja vilmatoliautiene@inbox.lt
Ilona Šatraitė Mokytojo padėjėja ilonasatraite@gmail.com
Loreta Vainauskienė Mokytojo padėjėja loretavainauskiene@gmail.com
Vaiva Jasmontaitė Mokytojo padėjėja vaivaj@inbox.lt
Gediminas Janka IT specialistas GediminasJanka@gmail.com

    Skip to content