Monika Liaučiūtė (el. p. monika.liaučiute@gmail.com) – psichologė.

Mokyklos psichologė teikia psichologinę pagalbą visiems bendruomenės nariams: mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kt. specialistams, ir kviečia kreiptis, kai:

• norite geriau suprasti savo vaiką;
• pastebite vaiko sunkumus ir nesate tikri, kaip galėtumėte padėti;
• šeima išgyvena sudėtingą situaciją.

Psichologinė pagalba – tai vaiko (mokinio) psichologinių ir ugdymo problemų sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su vaiko (mokinio) tėvais ar globėjais ir mokytojais, juos konsultuojant.

Dėl individualių konsultacijų registruotis el. p. monika.liauciute@gmail.com

Darbo laikas: I, II, IV ir V 12.30-15.00 val.

Psichologinė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais dokumentais, profesine psichologo etika ir tarptautiniu testų naudojimo reglamentu.

    Skip to content