Europos kalbų diena mokykloje


Rugsėjo 26-oji – Europos Kalbų diena. Ji skirta pažymėti Europos kalbų įvairovę ir pabrėžti kiekvienos kalbos savitumo bei jos išsaugojimo reikšmę.

3-4 klasių mokiniai dalyvavo integruotose anglų kalbos, dailės ir technologijų pamokose. Dailės ir technologijų pamokose mokiniai ne tik ieškojo informacijos įvairiuose šaltiniuose apie įvairias šalis, bet piešė įvairių šalių vėliavas.
Trečiokai anglų kalbos pamokose kalbėjo apie skirtingų šalių kalbas ir angliškai užrašė kokiomis kalbomis jie kalba dabar, o kokias kalbas jie dar svajoja išmokti. Ketvirtokai ieškojo informacijos apie pasirinktos šalies plotą, gyventojų skaičių, tradicinius valgius…  Atlikus visas integruotas veiklas mokiniai džiaugėsi galutiniu savo darbo rezultatu.
Mokytojos Virgina Zaksienė, Lina Kvedarienė, Renata Klemenienė, Inga Pudžiuvelienė, Lina Grušaitė ir Danguolė Jautakienė.

    Skip to content