Dalyvaujame Nacionalinės švietimo agentūros projekte “Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme”


Nacionalinė švietimo agentūra nuo 2018 m. gegužės 31 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. organizuoja projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Virgina Zaksienė, Giedrė Bubokienė ir pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Januškienė dalyvauja šio projekto veikloje „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Mūsų mokyklos dalyvaujančios šiame projekte komandos vadovė yra mokyklos direktorė Virginija Steponavičienė.

„Skaitmeninė kompetencija yra būtina kiekvienam XXI a. žmogui, todėl ypač svarbu kaip įmanoma anksčiau vaikams sudaryti galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokantis kurti ir tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti“, rašoma švietimo portale www.emokykla.lt. „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ veikla suteiks visiems vaikams lygias galimybes ugdyti informatinį mąstymą ir skaitmenines žinias, o pradinių klasių mokytojams suteiktos galimybės įgyti trūkstamų skaitmeninės kompetencijos gebėjimų.

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla šio projekto dėka įsigijo 30 naujų planšetinių kompiuterių, kurių didžioji dalis patikėta mokytojos Giedrės Bubokienės mokiniams. Jiems, kartu su mokytojų Virginos Zaksienės ir Linos Januškienės mokiniais, prasideda po vieną savaitinę pamoką, skirtą informatikos žinioms tobulinti. Mokytojos taip pat dalyvauja nuotoliniuose mokymuose, kurių metu galės įgyti naujų žinių ar patobulinti jau esamas skaitmenines kompetencijas.

    Skip to content