2013 METAI

I KETVIRTIS                                                                                       II KETVIRTIS

1F I ketv.                                                                                              2F B II ketv.

2F B I ketv.                                                                                           2F B pavež. II ketv.

2F B pavež. I ketv.                                                                               2F K II ketv.

2F K I ketv.                                                                                           2F S (PG) II ketv.

2F S (PG) I ketv.                                                                                  2F SP II ketv.

2F SP I ketv.                                                                                        3F II ketv.

3F I ketv.                                                                                               4F suminė II ketv.

4 F suminė I ketv.                                                                               Forma Nr. 1 II ketv.

2013 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas                                       II ketv. aiškinamasis raštas

 

 

III KETVIRTIS                                                                                     IV KETVIRTIS

2F B III ketv.                                                                                        1 f KL

2F B pavež. III ketv.                                                                            1 f SP

2F K III ketv.                                                                                         2 f B

2F S(PG) III ketv.                                                                                 2 f Bpavež.

2F SP III ketv.                                                                                       2 f kitos lėšos

3F III ketv.                                                                                             2 f MK 1 psl

4F suminė III ketv.                                                                              2 f Mk 2 psl.

Forma Nr. 1 III ketv.                                                                             2 f SP

III ketv. aiškinamasis raštas                                                            2 f SPG

                                                                                                               2a B

                                                                                                               2a kitos lėšos

                                                                                                               2a MK

                                                                                                               2a SP

                                                                                                               3 f

                                                                                                               4 f B

                                                                                                               4 f SP

                                                                                                               4f bendra

                                                                                                               2013 m. aiškinamasis raštas prie BĮA

2014 METAI

I KETVIRTIS          II KETVIRTIS                                  III KETVIRTIS                                           IV KETVIRTIS

1 f SP                    1 f SP                                                1 f SP                                                       1 f SP

2 f B                       2 f B                                                   2 f B (1 psl.)/2 f B (2 psl.)                     2 f B (1 psl.)2 f B (2 psl.)

2 f B pavež.          2 f Bpavež.                                       2 f Bpavež.                                             2 f Bpavež.

2 f MK                    2 f MK (1 psl.)/2 f MK 2 (psl.)        2 f MK (1 psl.)/2 f MK (2 psl.)               2 f MK (1 psl.)2 f MK (2 psl.)

2 f SPG                 2 f SPG                                             2 f SPG                                                    2 f SPG

2 f SP                    2 f SP                                                2 f SP                                                       2 f SP

2a B                      2a B                                                   2a B                                                         2a B

2a MK                  2a MK                                                2a MK                                                      2a MK

2a SP                  2a SP                                                 2a SP                                                       2a SP

3 f                        3 f                                                        3 f                                                              3 f

4 f bendra         4 f bendra                                           4 f bendra                                                4 f bendra

4 f B                    4 f B                                                    4 f B                                                           4 f B

4 f MK                4 f MK                                                 4 f MK                                                        4 f MK

4 f SP                 4 f SP                                                  4 f SP                                                        4 f SP

I ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA

II ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (1psl.)

II ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (2psl.)II ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (3psl.)

III ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (1psl.)III ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (2 psl.)

III ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (3 psl.)

IV ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (1 psl.)/ IV ketv. aiškinamasis raštas prie BĮA (2 psl.)

    Skip to content