Ingrida Burbienė (el. p. burbuliuxe72@gmail.com) – logopedė

  • Atlieka mokinio pedagoginį vertinimą ir nustato jo specialiuosius poreikius ;
  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ;
  • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • Vertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Logopedinių pratybų metu šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

    Skip to content