Direktorė   Virginija Steponavičienė

El. paštas   virginija.stepone@gmail.com

GYVENIMO APRAŠYMAS

Funkcijos: organizuoja mokyklos veiklą, vadovauja strateginių ir kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, valdo, planuoja ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių optimalų naudojimą, personalo darbą, inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą, rūpinasi viešaisiais ryšiais, mokyklos rėmėjų ir socialinių partnerių paieška, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

 


Direktorės pavaduotoja ugdymui   Virgina Zaksienė

El. paštas virlek@gmail.com

 

 

 


Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams   Jolanta Bagdonienė

El. paštas   jolantabagdoniene@gmail.com


Sekretorė Laura Urnikienė

El. paštas   kazimierojagmino.pradine@gmail.com

Tel.: +370 443 70461


 

 

    Skip to content