Jolanta Jomantaitė (el. p.  jojomantaite@yahoo.com) – surdopedagogas

 

  • Teikia spec. pedagoginę pagalbą neprigirdintiems mokiniams, kochlearinių implantų naudotojams, veda individualias tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybas;
  • Lavina spec. poreikių mokinių tartį, žodinę kalbą, komunikacinius gebėjimus, formuoja regimojo, girdimojo, suvokimo, pažintinės veiklos įgūdžius;
  • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • Tvarko dokumentus, ruošia individualias programas mokiniams, turintiems klausos sutrikimų.

Darbo laikas :

Pirmadienis  12:05 – 17:20

Antradienis – Ketvirtadienis 08: 00 – 17:20

Penktadienis 8:55 – 17:20

    Skip to content