Audronė Leilionienė (el. p. audrone.lei@gmail.com) – socialinė pedagogė

 

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas;
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis;
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • Kartu su įstaigos specialistais, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.;
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;

Darbo laikas:

Pirmadienis 7:45 – 16:05

Antradienis 7:45 – 15:05

Trečiadienis 7:45 – 16:05

Ketvirtadienis 7:45 – 15:05

Penktadienis 7:45 – 14:05

 

 

  Skip to content