Audronė Leilionienė (el. p. audrone.lei@gmail.com) – socialinis pedagogas

 

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas;
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis;
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • Kartu su įstaigos specialistais, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.;
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Darbo laikas:

I 8:00 – 13:00 (30 min pietų pertrauka); 13:30 – 16:00

II 8:00 – 13:00 (30 min pietų pertrauka); 13:30 – 18:00

III 8:00 – 13:00 (30 min pietų pertrauka); 13:30 – 16:00

IV 8:00 – 13:00 (30 min pietų pertrauka); 13:30 – 18:00

V 8:00 – 13:00 (30 min pietų pertrauka); 13:30 – 14:00

Ankstyvosios prevencijos programa “Įveikiame kartu”

Akcija “Jagminiečių širdelė Ukrainai”

Lankėmės “Mažeikių gyvūnų globos draugijoje”

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo

 

 

  Skip to content