vaiku_sveikatos_stiprinimas-Copy-1Jurgita Kesminienė (el. p. jurgita.kesminiene@mazeikiuvsb.lt) – sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas:

Pirmadienis : 8:00-14:00

Trečiadienis: 10:00-14:30

 

 

Mieli tėvai, vaikų įtėviai, atstovai,

kviečiame iš anksto pasirūpinti kasmetine profilaktine vaikų sveikatos patikra. Kasmet pasitikrinti sveikatą būtina visiems mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo įstaigas: lopšelius, darželius, mokyklas, profesines mokyklas.

Kasmetinė vaikų sveikatos patikra svarbi ir dėl sklaidos ugdymo proceso užtikrinimo. Jei Jūsų vaikui sveikatos patikros metu bus nustatytos specialieji sveikatos rekomendacijos (pvz., sėdėti arčiau lentos dėl regėjimo ir kt.), šią informaciją ugdymo įstaiga matys Mokinio sveikatos pažymėjime ir galės laiku ugdymo aplinką pritaikyti vaiko poreikiams.

 

Platesnę informaciją apie kasmetinę vaikų sveikatos patikrą rasite  LT sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/motinos-ir-vaiko-sveikata/profilaktinis-vaiku-sveikatos-patikrinimas/

 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokiniams, mokytojams, mokinių tėveliams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose) mokyklos bendruomenei.
 • Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
 • Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.
 • Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas.
 • Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Informacijos apskrities VSC teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
 • Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

 

  Skip to content